Thursday, February 10, 2011

Kuiz Peribahasa dan Ujian Kelas 1

1. Kuiz Peribahasa (14 Februari, Isnin)
- lengkapkan peribahasa
- makna peribahasa

2. Ujian Kelas 1 (16 Februari, Rabu)
- Prosedur cloze
- Peribahasa
- Kefahaman subjektif
- Makna perkataan
- bina ayat (3 frasa)

No comments:

Post a Comment