Saturday, September 10, 2011

Peta Minda_2ML_Q1

Pendahuluan:
-Remaja kini tidak gemar memakai pakaian tradisional
-Semakin dipengaruhi budaya Barat (Pakaian terdedah)
-Masalah ini harus diselesaikan kerana ia penting untuk mengekalkan pakaian tradisional

Kepentingan 1:
-Mununjukkan asal usul budaya Melayu
-Keunikan bangsa Melayu (Manik-manik tertentu yang digunakan pada pakaian tradisional)

Kepentingan 2:
-Memberikan identiti kepada bangsa Melayu
-Membezakan bangsa Melayu daripada bangsa-bangsa yang lain
-Jika tidak memakai pakaian tradisional, tidak boleh dibezakan

Kepentingan 3:
-Memakai pakaian tradisional akan membuat remaja sentiasa mengingati asal usul mereka
-Tidak melupakan bangsa mereka

Kepentingan 4:
-Pakaian tradisional dapat meningkatkan harga diri seseorang
-Keunikan pakaian tradisional; berbeza daripada yang lain

No comments:

Post a Comment